Minimálna cena zákazky je 300 €.
Pri väčšom množstve prác ponúkame individuálne ceny.

Cena práce

Položka Jednotková cena

MALIARSKE PRÁCE

Zakrytie podlahy a zariadenia 0,75 €
Zoškrabanie starej farby (maľby) 1,00 €
Odstránenie tapiet 1,00 €
Zoškrabanie starej olejovej farby (maľby) 3,00 €
Penetrácia stien 0,50 €
Penetracia stien s materiálom 1,25 €
Maľovanie – základný náter stien (2x biely náter) 1,30 €
Maľovanie stien – farebný náter 2,50 €
Tapetovanie stien 8,00 €
Maľovanie rúr 2,00 € bm
Lepenie dekoracnych líšt 1,50 € bm
Akrylovanie rohov 1,00 € bm
Akrylovanie rohov plus materiál 2,00 € bm
Prípravné práce (presun nábytku,výspravky) 8,00 € hod
Náter radiatorov rebrových 1,50 € rebro
Náter radiatorov plochých 5,00 €
Náter rúr 2,00 € bm

MURÁRSKE PRÁCE

Výmurovka porobeton 5cm 8,20 €
Výmurovka porobeton 7,5cm 10,00 €
Výmurovka porobeton 10cm 11,60 €
Výmurovka porobeton 15cm 13,20 €
Sieťkovanie stien 3,50 €
Penetrácia stien a podlahy 0,50 €
Osadenie rohovníkov 3,00 € bm
Vysprávky 6,00 €
Stierkovanie stien 4,00 €
Stierkovanie stropu 5,50 €
Benátsky štuk 25,00 €
Nivelácia podláh 4,00 €
Penetrácia podlahy pred vyrovnávaním 3,30 €

BÚRACIE PRÁCE

Demontáž bytového jadra a rozvodov 120,00 € ks
Odstránenie drevených/sadrokartónových priečok 7,00 €
Odstránenie tehlovej priečky do 100mm 12,00 €
Osekanie dlažby a obkladov 8,00 €
Odstránenie podláh ( pvc, parkety, plávajúce ) 2,00 €
Odstránenie tapiet 2,50 €
Oškrabanie starých náterov 2,50 €
Osekanie plste, lepenky a lepidiel z betónu 3,30 €
Demontáž šrubovanej zárubne 6,00 € ks
Vyrezanie zaliatej zárubne 28,60 € ks
Odvoz a likvidácia odpadu do 2,5t 150,00 €
Rezanie, búranie panelu a priečok
Otvor 70×203 v paneli 8 cm hrúbky 150,00 €
Otvor 70×203 v paneli 15 cm hrúbky 350,00 €
KONTAJNER 5M3 200,00 €

MONTÁŽ SADROKARTÓNOVÝCH SYSTÉMOV

Sadrokartón (materiál + práca)
Strop rovný s materiálom RB (podhľad) 20,00 €
Strop rovný s materiálom RBI (podhľad impregnovaný) 21,50 €
Strop s odskokmi 28,00 €
Kazetové podhľady (cena záleží od výberu kaziet) 15,00 €-25,00 €
Priečka (75 -125) bez izolácie 23,00 €
Priečka (75 – 125) s izoláciou 25,00 €
Obklad stien 10,00 €
Presadená stena 17,00 €
V cenách s materiálom je započítaná práca,materiál a dovoz v BA.
Ceny sú uvedené v povrchovej úprave Q2.

PODLAHY A DVERE

Pokládka plávajúcej laminátovej podlahy 4,00 €
Pokládka plávajúcej drevenej podlahy 6,00 €
Tmelenie 2,00 € bm
Osádzanie obvodových líšt na kotvy 2,50 € bm
Osádzanie obvodových líšt lepením 1,50 € bm
Osádzanie prechodových líšt na kotvy 4,00 € bm
Osádzanie prechodových líšt lepením 4,00 € bm
Osádzanie drevených zárubní 40,00 € ks

NATIERAČSKÉ PRÁCE

Natieranie plechovej strechy s materiálom* 7,50 €
Natieranie škridlovéj strechy s materiálom* 7,00 €
Nátery drevených plôch* 7,50 €
Nátery okapov a zvodov* 7,50 € bm
Penetračný náter fasády 3,00 €
Náter fasádnou farbou 7,00 €
*V cene natieračských prác je zahrnuté čistenie, základný a vrchný náter.

CENY SÚ ORIENTAČNÉ.